VIDEOMAINONNAN TRENDIT SUOMESSA – VOIMAKAS KASVU JATKUU

Videomainonta on kasvanut voimakkaasti viime vuodet Suomessa, ja sama suuntaus on ollut nähtävissä pidempään myös Pop Median kanavien mediapanostuksissa. IAB Finlandin videomainonnan työryhmä on selvittänyt ansiokkaasti huhti-toukokuussa suomalaisten mainostajien sekä mediaostajien ajatuksia videomainonnan nykytilasta sekä trendeistä. 

Ohessa mielenkiintoisia poimintoja tutkimuksesta, joka on myös ladattavissa kokonaisuudessan IAB Finlandin verkkosivulta.

Videomainontaan käytetyt panostukset kasvoivat vuoteen 2022 verrattuna yhteensä 14 % kokonaispanostuksen ollessa noin 160 miljoonaa euroa. Suurinta kasvu on ollut sosiaalisen median alustoilla, mutta myös nettitv:n ja videopalveluiden instream-mainonta sekä Pop Median sivustolla laajasti käytetty outstream-mainonta kasvoivat 12 % vuoden takaiseen verrattuna. Videomainonnan mediavalikko pirstaloituu ja monipuolistuu kovaa vauhtia, mikä lisää mainostajien haasteita videomainonnan suunnittelussa. Suurimmalle osalle mainostajista peliympäristöt ja CTV / SmartTV ovat mainosalustoina vielä uusia tuttavuuksia ja tiedonvälittäjinä medioilla ja toimistoilla onkin erittäin tärkeä rooli. CTV (Connected TV) tarkoittaa verkkoon kytkettyä televisiota. 

Markkinoijat uskovat videomainonnan kasvun jatkuvan myös tänä vuonna ja kiinnostus mediapanostusten kasvuun on suurinta edelleen sosiaalisessa mediassa. Ainoastaan lineaarisen television käytön ennustetaan laskevan seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Videomainonnan tulosten arviointiin käytetään muusta digitaalisesta mainonnasta tuttuja mittareita. Tutkimuksen vastauksissa korostuivat mainonnan huomioarvo, kontaktihinta, ROI ja mainosvideon parissa vietetty aika. Pop Median outstream-kampanjat hinnoitellaan videon pituuden mukaan, jolloin mainostajalla on jo tuotantovaiheessa mahdollisuus vaikuttaa kontaktihintaan ja pystymme etukäteen arvioimaan myös loppuunkatseluprosentteja sekä videon parissa vietettyä aikaa. Mediaympäristön, luovien ratkaisujen ja A/B-testauksen vaikutusta kampanjoiden lopputuloksiin ei pidä myöskään koskaan aliarvioida. 

Suurimmiksi esteiksi videomainonnan kasvulle koettiin mm. yhteismitallisuuden haasteet ja kolmannen osapuolen evästeiden tuleva poistuminen. Olemme Pop Medialla vannoneet aina laadukkaan sisällöntuotannon nimeen ja uskomme kontekstuaalisen mainonnan tulevaisuuteen. Oikea viesti oikeassa ympäristössä oikealle kohderyhmälle on lyömätön yhdistelmä. Markkinointiteknologian avulla kohderyhmiä voidaan mallintaa mainostajien tarpeisiin entistä kustannustehokkaammin, ilman kolmannen osapuolen evästeitä. Pop Median kanavissa näyttävät Adnamin videomainosratkaisut ovat olleet viime aikoina myös erittäin suosittuja. 

Mielenkiintoista on myös nähdä, rantautuvatko suoratoistopalveluiden mainontaa sisältävät tilausvaihtoehtot Suomeen millä aikataululla. Tämä toisi varmasti mielenkiintoisen muutoksen myös Suomen videomainosmarkkinaan. Suomalaisista Netflixin käyttäjistä 15 % vaihtaisi heti edullisempaan mainosversioon, RTL AdAlliancen tuoreen tutkimuksen mukaan. 

Kysy Pop Median asiantuntijoilta lisää videomainonnan mahdollisuuksista ja minkälaisiin kampanjoihin se sopisi parhaiten.

Lisätiedot media@popmedia.fi, pyydä tarjous tai soita Mikko Mali 050 5601750